.bio دامنه

bio

جستجوی دامنه .bio

همانطور که از نام این دامنه پیداست مورد استفاده وب سایت های شخصی قرار میگیرد که افراد در آن اقدام به معرفی خود و سوابقشان میکنند. این دامنه توسط شرکت Icann در سال های اخیر معرفی شده است و توسط شرکت Afilias مدیریت و پشتیبانی میشود. دامنه bio. محدودیت جغرافیایی ندارد و فقط باید هنگام ثبت دامنه این موضوع را لحاظ کرد که کاربرد این دامنه فقط برای بیوگرافی است تا در آینده به مشکل رجیستر برنخورید، دامنه bio. برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی قابل استفاده است.
2014
20.3K
STARTING DOT
سایر
1670500