.band دامنه

band

جستجوی دامنه .band

این پسوند دامنه مناسب برای مدارس، وبسایت های آموزش آنلاین و به طور کلی هر وبسایتی که تحصیلات آکادمیک را حول محور خود قرار داده است. این دامنه توسط Icann در سال های اخیر معرفی شده است و شرکت Donuts مدیریت و پشتیبانی آن را بر عهده دارد. دامنه academy. محدودیت جغرافیایی ندارد .ثبت و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2015
14.4K
Rightside
فرهنگ
609400