.auction دامنه

auction

جستجوی دامنه .auction

ین پسوند دامنه همانطور که از نام آن پیداست برای وبسایت های خیریه و حراجی های آنلاین مناسب است. این دامنه توسط شرکت Icann معرفی شده است و مدیریت و کنترل آن را شرکت Donuts بر عهده گرفته است. دامنه auction. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
4.6K
Rightside
تجارت
812900